Pengurusan Acara dan Promosi

Ditulis pada .

PENGURUSAN ACARA DAN PROMOSI

PROFAIL MAKLUMAT PEGAWAI
 

KETUA PENOLONG PENGARAH  (PENGURUSAN ACARA DAN PROMOSI) (N54)

- TBA
Emel : -
Tel : 09-623 1553 
 

PENOLONG PENGARAH  (PROMOSI) (N41)

Nor Asima Binti Adziz
Tel : 09-623 1553 
 

PENOLONG PENGARAH  (PENGURUSAN ACARA I) (B41)

Shahriz Bin Ahmad Laili
Tel : 09-623 1553

PENOLONG PENGARAH  (PENGURUSAN ACARA II) (B41)