STRATEGI PELANCONGAN

Ditulis pada .

 

STRATEGI PELANCONGAN

 

  • Mempersembahkan aktiviti senibudaya warisan negeri untuk tatapan pelancong.
  • Kepelbagaian produk tarikan pelancongan, pengangkutan, pakej-pakej pelancongan dan lain-lain lagi.
  • Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur yang lebih selesa dan memberi kepuasan maksima kepada pelancong.
  • Mengadakan aktiviti promosi produk dan destinasi tarikan pelancongan dengan lebih fokus, bersepadu dan berterusan dengan penjenamaan semula agar lebih berkesan untuk pasaran domestik dan antarabangsa.
  • Mengadakan aktiviti pelancongan dan kebudayaan yang berkualiti yang mempunyai kekuatan dan keunikannya yang tersendiri dan diadakan secara berterusan bagi tujuan event branding.
  • Memperkasakan pembangunan sumber manusia dan modal insan dalam memastikan mutu perkhidmatan yang berkualiti disamping mewujudkan peluang-peluang yang terhasil daripada industri pelancongan.
  • Membudayakan dan memperkasakan pelancongan disemua portfolio Negeri Terengganu.